Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerAko znížiť riziká potratu a iných komplikácií

Súčasná vedecká astrológia sa zaoberá postavením planét pri narodení každého človeka a skúma vplyv týchto telies na jeho duševné a fyzické zdravie. Doposiaľ pomáhala vedecká astrológia pri liečení chorôb alebo informovaní o tom, ktoré roky alebo mesiace budú pre pacienta kritické, k akým zdravotným problémom môže dochádzať, kedy by sa nemala prevádzať operácia alebo kedy musí nastúpiť prevencia, aby sa stav nezhoršoval. Existujú totiž planéty, ktoré majú neblahý vplyv na zdravie ľudí a preto osoby, ktoré boli počaté pod silným pôsobením takýchto planét, budú pri každom ich lunárnom pôsobení prežívať zhoršenie zdravotného stavu alebo celkovej životnej situácie.

Ale čo sa stane, ak nebudeme liečiť, ale budeme sa skôr snažiť počať dieťa práve v čase pozitívnej konštelácie planét ? Je vôbec možné garantovať niečo ako zdravé dieťa ? Ak uvažujeme spôsobom, že astrológovia dokázali výpočtom vedeckej astrológie predpokladať pohlavie dieťaťa, prečo nemôžeme výpočtami dokázať predpoklad aj na zdravé dieťa? Samozrejme výrazom "zdravé dieťa" nemyslíme, že dieťa nebude mať chrípku alebo bežné ľudské ochorenia ale skôr, že sa nenarodí postihnuté, slepé, ochrnuté, s ťažkými srdcovými vadami, dýchacími vadami alebo iným poškodením.
Výpočet Rizika potratu si už v súčasnosti neobjednávajú iba ženy, ktoré porodili postihnuté dieťa alebo prekonali jeden alebo viac potratov, ale aj zdravé ženy, ktoré sa chcú vyhnúť možným komplikáciám už pri počatí svojho prvého dieťaťa. Ženy ktoré prekonali závažnejšie komplikácie alebo počali postihnuté dieťa, nie je možné pre nich donosiť dieťa alebo porodili dieťa, ktoré v krátkom období zomrelo by si mali nechať vypracovať Analytický Výpočet . Taktiež je možné požiadať o výpočet pre matku ktorá plánuje Umelé oplodnenie . Viac o typoch výpočtov si prečítajte v cenníku na tejto strane alebo v otázkach a odpovediach o problémoch otehotnenia, rizika potratu a neštandardných výpočtov.Vzor výpočtu typ E : (Ostatné vzory výpočtov si je možné pozrieť aj nižšie v cenníku.) *** Rizikový faktor 0 plus - najlepšie podmienky pre počatie dieťaťa. Odporúčame pre všetky ženy, aj tie ktoré prekonali jeden alebo viacero potratov a majú problém donosiť dieťa.
 *** Rizikový faktor 0 mínus až 1 plus - vhodný pre ženy, ktoré doposiaľ nemali závažnejšie zdravotné problémy alebo dedičné ochorenia.
 *** Rizikový faktor 3 a vyššie - už NIE JE odporúčaný pre bezpečné pocatie dieťaťa.

RIZIKO POTRATU – ZDRAVÉ DIEŤA je výpočet, ktorý začína novú éru vedeckej astrológie, ale nakoľko je iba v počiatkoch, vieme určiť iba termín, ktorým by sa dalo dosiahnuť predpovedanie úspešného počatia. Nevieme predpovedať neisté termíny. Je možné, že napríklad vo Vašom osobnom výpočte pre rok 2009 budete mať až 7 mesiacov s rizikovým faktorom 0 ale v nasledovnom roku 2010 to nebude ani jeden. To ale neznamená, že naozaj v roku 2010 nemáte šancu na počatie zdravého dieťaťa. Šanca na počatie zdravého dieťaťa je vždy, no my ju v danom roku nemôžeme určiť, pretože musíme prihliadať na každé menšie riziko a tým pádom vyradiť takýto termín z nášho výpočtu.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
O nás  |  Výpočet pohlavia  |  Výpočet rizika potratu  |  Objednať  |  Otázky a odpovede  |  Štatistika reklamácií  |  Otázky-plodné dni  |  Porovnávanie výpočtov  |  Napísali ste nám  |  Kontakt

ChlapecDievca.sk © 2010   |     |    |   |